Broma- Thuốc diệt chuột dạng lúa, an toàn hiệu quả cho người dân
Tin tức - bài viết admin 31/03/2022

Hiện nay, chuột đang trở thành vấn nạn tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Chúng không chỉ phá hoại mùa màng mà còn làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Thuốc diệt chuột Broma ra đời đem đến cho người dân một[...]

Thực hiện đồng bộ các biện pháp diệt chuột tại thị xã Bỉm Sơn
Tin tức - bài viết admin 03/01/2022

Trên địa bàn thị xã hiện nay tình trạng chuột hoành hành trong các khu dân cư với mật độ mỗi năm mỗi tăng, chuột tập trung chủ yếu tại hai bên bờ kênh rạch, mương thoát nước, những nơi để rác thải sinh hoạt, khu vực[...]