Phân bón Ban Mai 05

Tiêu chuẩn cơ sở phân bón lá hữu cơ Ban Mai 5 (BM5): Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật phương pháp thử nhãn mác, vận chuyển, bảo quản phân bón Ban Mai 5 (BM5).

Đặt hàng nhanh