Phân bón Ban Mai 03

Tiêu chuẩn cơ sở phân hữu cơ khoáng Ban Mai 3 (BM3): Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật phương pháp thử nhãn mác, vận chuyển, bảo quản phân bón Ban Mai 3 (BM3).

Đặt hàng nhanh