Phân bón Kaly – Phốt pho hòa tan P.K: 5 – 54 +TE

Dùng cho các chân ruộng thiếu Kaly và phốt pho – đất bạc màu thích hợp với các loại cây trồng: lúa, ngô, chè, rau quả, hoa các loại, …

Hướng dẫn sử dụng:

– Tưới hoặc phun vào lá cây (lúa, ngô, cây ăn quả lâu liên) theo tỷ lệ 1/ 1500 (1 túi pha với 10 lít nước). Rau quả, hoa các loại pha theo tỷ lệ 1/ 1000 (1 túi 20g pha với 20 lít nước).

– Định kỳ 5- 10 ngày phun 1 lần. Có thể phun chung với thuốc bảo vệ thực vật theo hướng dẫn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.