Phân bón Ban Mai và cách phòng chống bệnh nghẹt rễ vàng lá lúa

Bệnh nghẹt rễ vàng lá lúa (NRVL) là bệnh sinh lý của cây trồng xuất hiện tại đỉnh cao sau khi cấy lúa được 1,5 tháng và kéo dài từ 2 đến 3 tháng. Bệnh đã cản trở sự sinh trưởng của cây lúa dẫn đến năng suất lúa giảm sút lớn hơn cả sự tàn phá của sâu bệnh.

Bệnh (NRVL) của lúa thường phát sinh ở vùng đất phèn, thời gian bangần đây lại phát sinh ở các vùng đất khác do một số nguyên nhân sau: Trải qua một thời gian dài dùng nhiều phân bón hoá học tuy đã mang lại năng suất cao cho lúa nhưng cũng để lại những hậu quả nặng nề đất trồng trọt bị thoái hoá, độ chua ngày càng tăng gọi là hiện tượng axit hoá đất trồng trọt hay gọi một cách khác là đất bị “phèn nhân tạo” khi độ pH < 5,5. Một nguyên nhân khác do thâm canh kém, sử dụng chất hữu cơ tươi như việc dùng rơm, rạ sau thu hoạch bón trực tiếp cho lúa thời gian phân huỷ ngắn không đủ điều kiện khoáng hoá hữu cơ đã tạo ra một số độc tố như Fe+2, Al3+, SO4-2, H2S, CO2 và các axit hữu cơ v.v…

a. Độc tố sắt là các ion Fe+2 làm hại trực tiếp đến mạ mới cấy, lá lúa nhiễm độc sắt (Fe) do phản ứng tự nhiên của cây lúa bộ rễ lúa tạo ra một màng ngăn cản trở sự xâm nhập của Fe ở bên ngoài màng rễ đồng thời ngăn chặn các chất dinh dưỡng khác nhất là phốt pho và Kaly.

b. CO2 là sản phẩm chính của sự phân huỷ chất hữu cơ, khi nồng độ CO2 > 15KPa làm cho bộ rễ lúa phát triển chậm, héo đi, làm cho hấp thụ dinh dưỡng kém theo thứ tự: K > N > P > Ca > Mg … trong thời kỳ đầu của quá trình phân giải chất hữu cơ tươi nồng độ CO2 có thể vượt xa mức gây độc cho lúa.

c. Do tác động trực tiếp của ion H+ và độ chua quá cao của đất làm cho cây lúa ở tình trạng thiếu canxi phốt pho dễ tiêu do bị sắt và nhôm giữ chặt ở dạng keo Strengit: Fe PO4 2H2O; Vivianit: Fe3 (PO4)2 8H2O; Variscit: Al PO4 2H2O;
Wavelit: Al3 (OH)3 (PO4)2 2H2O; Fluoroapatit: Ca5 (PO4)3 F; Hydroxiapatit: Ca5 (PO4)3OH

Thời kỳ đầu có khoảng 86% lân liên kết thành các phốt phát kim loại không có tác dụng dinh dưỡng cho cây. Khi độ pH < 3,7 thì sự hình thành Jarosetite kết tủa (có màu vàng đặc trưng) không có tác dụng dinh dưỡng cho cây: KFe3(SO4)2 (OH6) 4/3 SO42 làm cho lúa thiếu Kaly.

Trong môi trường ngập nước chua không thuận lợi cho hoạt động của vi sinh vật, đã hạn chế quá trình khoáng hoá chất hữu cơ. Số lượng vi khuẩn tổng số và số lượng vi khuẩn phân huỷ hợp chất nitơ và phốt pho thấp, ngược lại số lượng vi khuẩn phản nitơrát hoá lại cao hơn so với các loại đất khác (hàm lượng nitơ tổng số trong đất cao nhưng vẫn xảy ra thiếu ni tơ dễ tiêu) làm cho cây thiếu đạm.

Căn cứ vào nội dung trình bày trên, ta thấy sự cần thiết phải ngăn chặn sự phát triển của bệnh nghẹt rễ vàng lá lúa nhưng không cần sự can thiệp của thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật…

Phòng chống bệnh nghẹt rễ vàng lá:

Phòng chống bệnh nghẹt rễ vàng lá lúa bàng các biện pháp:

a) Dùng nước ngọt rửa phèn trước khi bón phân là biện pháp hợp lý tiết kiệm được lượng phân bón cần thiết.

b) Phương pháp canh tác hợp lý:

– Bón phân cân đối hợp lý giữa phân vô cơ và phân hữu cơ. Không dùng chất hữu cơ tươi (chưa phân huỷ) để bón ruộng.

– Bón phân Ban Mai 01 thay thế phân chuồng và một phần phân khoáng là biện pháp canh tác tốt nhất, mang lại hiệu quả cao sẽ tiết kiệm được 30% phân bón do với định mức. Phân bón Ban Mai 1 không chỉ là nguồn cung cấp dinh dưỡng trực tiếp cho lúa mà còn là tác nhân chuyển hoá dinh dưỡng trong đất bằng kích thích hệ thống vi sinh vật có ích trong đất hoạt động chuyển hoá các chất dinh dưỡng khó tiêu thành dễ tiêu. Hạn chế mức độ độc hại của một số nguyên tố gây độc cho lúa, tạo phức với các nguyên tố kim loại gây độc như Al3+và Fe2+… chuyển chúng thành dạng ít độc hơn hoặc không còn độc đối với lúa. Lân trong phân bón Ban Mai chủ yếu ở dạng phosphate và Calcium, có đặc điểm cung cấp định kỳ hay dần dần phốt phát hoà tan có lợi cho lúa. Giúp cân bằng hoạt động sinh lý, thúc đẩy hoạt động sinh học ở dạng trực tiếp cũng như ở dạng biến đổi dần dần để đạt năng suất tối ưu.

Để giải quyết tận gốc bệnh (NRVL) lúa trong các chân ruộng chua (phèn) có pH < 5,5 ta bón phân Ban Mai 1 kết hợp với phân Urê, phân Kaly và phân bón lá hữu cơ Ban Mai 5.

Định mức bón phân cho lúa Trên đất phèn

ĐVT: Kg/Ha

Đất phèn Thời vụ Phân Ban
Mai 1
Urê Kcl Phân bón lá Ban Mai 5
Nặng Đông xuân 285-380 127-149 50-58 840ml
Hè thu 330-428 100-115 50-66 840ml
Trung bình nhẹ Đông xuân 142-240 161-174 50-66 840ml
Hè thu 190-240 114-131 50-66 840ml

Chữa bệnh nghẹt rễ vàng lá lúa: 

Chữa bệnh (NRVL) bằng cách bón phân (phun phân bón lá Ban Mai 5)

Trường hợp không dùng phân Ban Mai mà dùng các phân bón khác đã bón cho cây lúa, nhưng lúa vẫn bị bệnh (VLNR), hoặc vùng lúa bị nhiễm mặn biển thì cách chữa như sau:

a. Khi thấy lúa mới bị nhiễm độc Fe+2và các chất độc khác thì ta phun phân bón lá Ban Mai 05 vào các buổi chiều với nồng độ 10ml/10 lít nước. Thời gian phun 7 ngày phun 1 lần đến khi nào lúa xanh trở lại, rễ mọc trắng thì dừng phun.

b. Khi lúa bị ngộ độc lá bị vàng nhiều, rễ bị thối thì ta phun Ban Mai 5 vào các buổi chiều với nồng độ 10ml/10 lít nước, thời gian phun cách nhau 5 ngày/lần đến khi nào lúa xanh trở lại, rễ mới mọc ra trắng thì dừng phun.

c. Phân bón lá hữu cơ Ban Mai 05  4 – 4 – 3 + 30HC có tác dụng sau đây:

Phân bón lá hữu cơ Ban Mai 05 (BM5) giúp cây lúa tạo ra trong lá các men Perroxydaza có vai trò kháng độc, các men photphataza và Catalaza có vai trò giúp cây phục hồi sau khi bị ngộ độc. Ngoài ra BM5 còn bổ xung cho lúa các chất dinh dưỡng còn thiếu như: N, P, K, Ca, Cu, Zn, Mn, Mo, B… giúp cây mau ra rễ mới, nhanh chóng thoát khỏi bệnh (NRVL) và sinh trưởng bình thường theo quy luật tự nhiên.

Vụ đông xuân năm 2006 – 2007 phân (BM5) đã cứu 115 ha lúa bị bệnh (NRVL) Hải Phòng thoát khỏi bệnh tại các huyện Kiến Thuỵ, Thuỷ Nguyên và các huyện khác… các hợp tác xã nông nghiệp xã Hoà Nghĩa – Kiến Thụy, hợp tác xã nông nghiệp Lập Lễ, Phả Lễ – Thuỷ Nguyên Hải Phòng là nơi lúa bị bệnh (NRVL) nhiều, khi phun phân bón BM5 đều tự khỏi bệnh (NRVL). Hợp tác xã nông nghiệp Lôi Động xã Hoàng Động huyện Thuỷ Nguyên dùng (BM5) phun cho tất cả các chân ruộng bị (NRVL) thì đều cứu thoát lúa khỏi bệnh và đạt được vụ mùa bội thu tăng năng suất lúa đến 20%.

Hợp tác xã nông nghiệp Thuỷ Sơn – Thuỷ Nguyên, đã chủ động bón phân Ban Mai 1 trên 10 ha lúa kết quả cho thấy các chân ruộng này không có bệnh (NRVL) năng suất lúa tăng 15 – 20%. Tại huyện Thủy Nguyên, các hợp tác xã nông nghiệp Phù Ninh, Hợp Thành, Lập Lễ, Phả Lễ, Phục Lễ dùng phân bón lá Ban Mai 5 phun cho lúa, kết quả các chân ruộng lúa tại đây đều tránh được bệnh (NRVL).

Năm 2006 tại tỉnh Tuyên Quang, bà con nông dân tại xã ỷ La, Lăng Quán đã dùng (BM5) phun cho lúa bị bệnh (NRVL) đều thu được kết quả tốt, trị được bệnh và năng suất lúa tăng rõ rệt. Tại tỉnh Thái Bình, bà con nông dân xã Thái Học huyện Thái Thụy và một số địa phương khác đã dùng (BM5) từ năm 2003 đều thu được kết quả tốt.

Ngoài các địa phương kể trên bà con nông dân tại các tỉnh: Hải Dương, Quảng Ninh, Phú Thọ, Yên Bái, Thái Nguyên, Hà Tĩnh đều yêu quý phân bón (BM5) ngoài việc dùng cho lúa, rau quả còn dùng cho chè đều đạt hiệu quả kinh tế cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.