Kết quả mô hình Phòng trừ chuột tổng hợp tại huyện Đà Bắc

Xóm Riêng, xã Tu Lý, huyện Đà Bắc có diện tích gieo cấy lúa, ngô 28,4 ha. Trong những năm gần đây, diện tích lúa cấy của xóm thường xuyên bị chuột gây hại làm ảnh hưởng lớn tới năng suất, sản lượng. Qua điều tra nông thôn cho thấy nhiều hộ dân đã tiến hành đánh chuột nhưng không đồng loạt, chưa đúng thời điểm, kỹ thuật nên hiệu quả mang lại chưa cao. Nhằm giúp bà con nông dân nắm được kỹ thuật diệt chuột an toàn và hiệu quả, vụ xuân năm 2018, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Đà Bắc đã phối hợp với UBND xã Tu Lý triển khai thực hiện mô hình “Phòng trừ chuột tổng hợp”, mô hình đã đem lại những hiệuquả đáng ghi nhận.

Mô hình Phòng trừ chuột tổng hợp được thực hiện trên cánh đồng xóm Riêng của xã Tu Lý, huyện Đà Bắc với quy mô diện tích 10 ha; với 50 nông dân tham gia. Thời gian thực hiện là 04 tháng (từ 20/03/2018 đến 20/7/2018).

Tham gia mô hình nông dân được áp dụng đồng bộ các biện pháp diệt chuột:

– Biện pháp thủ công, cơ giới: Sử dụng th­­ường xuyên các loại bẫy (bẫy bán nguyệt, bẫy cạm, bẫy hom…) và các biện pháp khác nh­­ư đào, hun khói, đổ nư­­ớc.

– Biện pháp sinh học: Tuyên truyền, vận động, giới thiệu các loài thiên địch của chuột. Trọng tâm là phát triển đàn mèo và bảo vệ các loài thiên địch khác.

– Biện pháp hóa học: Giới thiệu các loại thuốc hóa học diệt chuột đ­­ược phép sử dụng tại Việt Nam, đi sâu giới thiệu đặc điểm, tác dụng, hướng dẫn an toàn khi sử dụng và kỹ thuật diệt chuột bằng thuốc BROMA 0,005AB (thành phần Bromadiolone 0,005%w/w, hạt ngũ cốc và phụ gia 99,995%), là thuốc được sử dụng trong mô hình.

Mô hình tổ chức 2 lần đánh chuột tập trung. Đánh đợt 1: Khi cây lúa giai đoạn phân hóa đòng, cây ngô ở giai đoạn xoáy nõn.Đánh đợt 2: Khi cây lúa giai đoạn chắc xanh- chín, cây ngô ở giai đoạn chín sáp- chín hoàn toàn.

Kết quả, sau 2 đợt diệt chuột tập trung trên đồng ruộng: Cây lúa, cây ngô không bị phá hại như những năm trước. Tổng số chuột diệt đ­ược là 8.690 con,  trong khi đó ngoài mô hình, chuột vẫn hại với tỷ lệ 3- 5%.

Mô hình đã đề ra các biện pháp cụ thể để bảo vệ đàn mèo đ­­ược bà con nông dân đồng tình ủng hộ. Các hộ gia đình tích cực nuôi mèo. Sau 04 tháng thực hiện tuyên truyền vận động, tỷ lệ hộ nuôi mèo đã tăng từ 73,5% lên 96,5%, tương đương mỗi hộ gia đình đã nuôi 01 con mèo.

Ông Xa Hồng Xiêm, Phó thôn cũng là nông dân tham gia mô hình phấn khởi cho biết: Trước đây, chúng tôi cũng diệt chuột bằng các biện pháp như quây ni lông, diệt chuột bằng bẫy, sử dụng thuốc hoá học,.. nhưng hiệu quả diệt chuột chưa cao do bà con tiến hành đánh chuột còn bị động, nhà nào bị chuột phá hại mới tiến hành đánh, không đánh tập trung, cuối vụ chuột vẫn gây hại ảnh hưởng lớn đến năng suất. Tuy nhiên, khi tham gia mô hình, được sự hướng dẫn của cán bộ trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật, đánh chuột tập trung, đồng loạt và sử dụng tổng hợp các biện pháp diệt chuột đã làm giảm và hầu như không còn sự phá hại của chuột gây ra.

Mô hình diệt chuột tổng hợp vụ xuân 2018 tại Xóm Riêng xã Tu Lý được triển khai thực hiện hiệu quả không chỉ làm giảm thiệt hại đến năng suất, chất lượng cây trồng do chuột gây hại mà còn góp phần nâng cao nhận thức không chỉ người dân trong mô hình, trong xã mà còn là nơi tham quan, học tập tuyên truyền cho các xã trên địa bàn huyện trong việc phòng trừ chuột tổng hợp, bảo vệ cây trồng./.

Nguồn: Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Đà Bắc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.