HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM

1. Đại lý chính thức tại Hải Phòng

Địa chỉ: Số 138 Trường Chinh, Kiến An, Hải Phòng

Tel: 0225.3876056

Fax: 0225.3778385

Email: banmaijsc@gmail.com

2. Đại lý Tân Thành

Địa chỉ: Số 212 Trần Tất Văn, Kiến An, Hải Phòng

Tel: 0225.3877961

3. Đại lý Cửa hàng Vật tư nông nghiệp Kiến Thụy

Địa chỉ: Thị trấn Núi Đối, Kiến Thụy, Hải Phòng

Tel: 0225.3881213

4. Đại lý Ngô Khoa

Địa chỉ: Số 142 Đồng Thái, thị trấn Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Tel: 0225.3884332 ​

5. Hoàng Thị Thấy

Địa chỉ: Mỹ Đồng , Thủy Nguyên, Hải Phòng

Tel: 031.3776058

6. Đại lý Nga Thoại

Địa chỉ: Thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng

Tel: 00225.3671759

7. Đại lý Hạnh Đàn

Địa chỉ: Kinh Môn, Hải Dương

Tel: 0320.3826445

8. Đại lý Dương Văn Tuấn

Địa chỉ: Đông Triều, Quảng Ninh

Tel: 033.3672758​

9. Đại lý Trần Danh Đảm

Địa chỉ: Đông Tán, Đông Hưng, Thái Bình

Tel: 0363.593500

10. Đại lý Trần Văn Tuấn

Địa chỉ: Số 391 Âu Cơ, Hà Nội

Tel: 024.37812321

11. Đại lý THU CHAC PHU THI

Địa chỉ: Gia Lâm, Hà Nội

Tel: 024.38765363

12. HTX Phước Thành

Địa chỉ: Cây số 9, Phước Thành, F7, TP. Đà Lạt

Tel: 063.570303​

13. Đại lý Dương Thị Tuyết

Điạ chỉ: Văn Chấn, Yên Bái

Tel: 029.3873270

14. Đai lý Công ty cổ phần vật tư BVTV Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên

Tel: 028.03752618

15. Đại lý Nguyên Phúc

Địa chỉ: Điện Bàn, Quảng Nam

Tel: 05103758620

16. Đại lý Trần Thị Hương

Địa chỉ: Số 138 Trần Phú, Hà Tĩnh

Tel: 0393857735