Giới thiệu năng lực công ty

Giới thiệu năng lực công ty

Các sản phẩm phân bón của công ty đều dựa trên các kết quả nghiên cứu khoa học do nhà nước chỉ đạo:

– Đề tài nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ khoáng Ban Mai 01 và Ban Mai 03 với mã số: ĐTNN 2003 – 296 đã được nghiệm thu đánh giá cao. Được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quyết định công nhận Sản phẩm tiến bộ ky thuật và đã được sản xuất thử nghiêm thành công với dự án mã số: DATN.NN 2004 – 396.

– Công ty thường xuyên phối hợp với các nhà khoa học đầu ngành phân bón VN, các viện  nghiên cứu các trường đại học để chế tạo và năng cao chất lượng sản phẩm.

  • Sản xuất phân bón hữu cơ từ phế thải giết mổ động vật.
  • Công suất phân bón rễ hữu cơ : 100.000 MT/năm
  • Công suất phân bón lá hữu cơ : 100 MT/năm

Mục đích của công ty phục vụ sản suất nông phẩm hữu cơ vì sức khoẻ con người và thân thiện môi trường.

Cúp vàng quốc gia phát triển bền vững sự nghiệp xanh Việt Nam năm 2004.

Cúp vàng quốc gia phát triển bền vững sự nghiệp xanh Việt Nam năm 2004.

Các sản phẩm phân bón của công ty đoạt huy chương vàng chất lượng sản phẩm xanh quốc tế Việt Nam 2004

Các sản phẩm phân bón của công ty đoạt huy chương vàng chất lượng sản phẩm xanh quốc tế Việt Nam 2004.

. Phân bón hữu cơ Ban Mai 01( Steamd Bonl Meal) (4- 21 + 30HC)
. Phân bón hữu cơ Ban Mai 03 ( 5 – 14 – 5 + 20HC)
. Phân bón lá hữu cơ Ban Mai 05 ( 4 – 4 – 3 + 30HC)