Sử dụng phân bón Ban Mai cho lúa trên đất chua phèn
Giải pháp admin 30/03/2022

Phần I Bón phân cho lúa trên đất phèn Định nghĩa đất phèn: Khi đất có độ pH thấp < 5,5 – Đồng bào miền Bắc gọi đất chua mặn. – Đồng bào Nam bộ gọi là đất phèn. I. Một số yếu tố hạn chế của đất[...]

Phân bón hữu cơ cho cây chè
Giải pháp admin 30/03/2022

Chè là cây công nghiệp dài ngày, sản phẩm là búp chè chỉ chiếm 8 – 13% sinh khối của cây, lại phải thu hái nhiều lần trong năm (khoảng 18 lần). Chè cần nhiều chất dinh dưỡng, mỗi chất có vai trò nhất định phát triển,[...]

Phân bón Ban Mai và cách phòng chống bệnh nghẹt rễ vàng lá lúa
Giải pháp admin 30/03/2022

Bệnh nghẹt rễ vàng lá lúa (NRVL) là bệnh sinh lý của cây trồng xuất hiện tại đỉnh cao sau khi cấy lúa được 1,5 tháng và kéo dài từ 2 đến 3 tháng. Bệnh đã cản trở sự sinh trưởng của cây lúa dẫn đến năng[...]

Phân bón Kaly – Phốt pho hòa tan P.K: 5 – 54 +TE
Giải pháp admin 07/01/2022

Dùng cho các chân ruộng thiếu Kaly và phốt pho – đất bạc màu thích hợp với các loại cây trồng: lúa, ngô, chè, rau quả, hoa các loại, … Hướng dẫn sử dụng: – Tưới hoặc phun vào lá cây (lúa, ngô, cây ăn quả lâu[...]

Hướng dẫn sử dụng phân bón Ban Mai tác dụng đối với cây lúa
Giải pháp admin 07/01/2022

Tăng năng suất từ 15- 20 % tiết kiệm chi phí phân bón đến 30 %. 1. Làm mạ – Tóc giống được ngâm cào trong nước 24 giờ, vớt ra để ráo nước, sau đó tưới vào thóc đã ngâm dung dịch BM5 đã pha sẵn[...]

Hướng dẫn sử dụng phân bón Ban Mai 5 (BM5)
Giải pháp admin 07/01/2022

Hướng dẫn sử dụng phân bón Ban Mai 5 (BM5). Hướng dẫn sử dụng: Thích hợp với các loại cây trồng: Lúa, ngô, chè, rau quả, hoa quả các loại, … – Trước khi phun cho cây, phải pha theo tỷ lệ: 1/ 1000 – 1/ 1500.[...]

Hướng dẫn trồng rau quả hữu cơ tại nhà
Giải pháp admin 03/01/2022

Rau quả hữu cơ (RQHC) là thực phẩm sạch đảm bảo VSATTP , giàu chất dinh dưỡng rất cần thiết để duy trì và nâng cao sức khỏe con người. Rau quả hữu cơ (RQHC) là thực phẩm sạch đảm bảo VSATTP , giàu chất dinh dưỡng[...]